karaitwebdesign karaitwebdesign .

karaitwebdesign

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۵:۲۶ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۵:۰۲ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۵:۰۱ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۵:۰۱ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۵:۰۰ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۵:۰۰ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۴:۵۹ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۴:۴۴ توسط:karait موضوع:

اشتباهات رايج در طراحي سايت چيست؟

عدم آگاهي و نبود زمان كافي منجر مي‌شود تصميم‌هاي نادرستي هنگام سفارش طراحي سايت اتفاق بيفتد. بسيار مهم است از اين اتفاقات جلوگيري شود تا با يك هزينه بهينه بتوانيد سايت خود را طراحي كرده و در زمان خود صرفه جويي كنيد. از جمله مهم‌ترين اشتباهات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

 • انتخاب افراد غير حرفه‌اي و شركت‌ نامعتبر 
 • قرار ندادن زمان كافي جهت تحقيق و برنامه ريزي قبل از شروع طراحي سايت
 • انتخاب امكانات و فرآيندهاي سايت بدون توجه به نيازها و علايق مشتريان
 • انتخاب فونت مناسب
 • تركيب رنگ ناهماهنگ 
 • طراحي سايت شلوغ و پيچيده
 • عدم توجه به اصول بازاريابي ديجيتال جهت معرفي كسب و كار در فضاي مجازي
 • انتخاب شبكه اجتماعي نامناسب كه كاربران هدف در آن حضور ندارند
 • عدم طراحي سايت به صورت واكنشگرا (در اين صورت سايت در صفحه موبايل درست نمايش داده نمي‌شود)
 • عدم توجه به پياده سازي اصول سئو جهت قرار گرفتن در رتبه‌هاي برتر گوگل 
 • ناديده گرفتن خدمات پشتيباني و به روز رساني سايت 

و...

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله اشتباهات رايج در طراحي سايت را دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۴:۱۸ توسط:karait موضوع:

طراحي سايت فروشگاه مشابه ديجي استايل

با طراحي سايت فروشگاه مشابه ديجي استايل  ...

به مخاطبين هدف راحت‌تر دسترسي پيدا مي‌كنيد

محصولات را در دسته بندي‌هاي مشخص به كاربر معرفي مي‌كنيد

با ارائه محتواي جذاب درباره محصولات، كاربران را ترغيب به خريد خواهيد كرد

 محدوديت مكان و زمان را در دسترسي به مشتري حذف خواهيد كرد

 انجام فرآيندهاي ثبت سفارش و فروش كوتاه تر مي‌شود

و...

امكانات طراحي سايت فروشگاه مشابه ديجي استايل چيست؟

طراحي صفحه درباره ما :

در صفحه درباره ما مي‌توان اطلاعات فروشگاه، سوابق و گواهي‌ها و مجوزها را با كاربر جهت جلب اعتماد به اشتراك گذاشت.

طراحي صفحه تماس با ما :

در اين صفحه اطلاعات تماس مانند شماره تلفن، آدرس، نقشه گوگل مپ و لينك شبكه‌هاي اجتماعي در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد.

طراحي منو :

با ايجاد منو در طراحي سايت فروشگاه مشابه ديجي استايل محصولات با چيدمان مشخص براي كاربر دسته بندي مي‌شوند.

طراحي صفحه معرفي محصول :

در هر صفحه مشخصات و ويژگي‌هاي محصول در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد. از انواع متن، تصوير و ويدئو مي‌توان در اين بخش استفاده كرد.

طراحي فروشگاه آنلاين :

 راه اندازي سيستم ثبت سفارش، درگاه پرداخت، صدور فاكتور خريد، پيگيري وضعيت سفارش و... 

طراحي ماركت پليس :

يعني علاوه بر فروش محصولات خود مي‌توانيد محصولات ساير فروشگاه‌ها را نيز در سايت خود قرار داده و به فروش برسانيد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر مقاله طراحي سايت فروشگاه مشابه ديجي استايل را دنبال كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۲۸:۵۰ توسط:karait موضوع: